“Bangku Tapau”

June 28, 2016

A Congkak Playscape

May 23, 2022

An Instant Playscape

May 23, 2022

‘Ini Malaysia’

May 23, 2022

‘Rumah Pertamaku, Rumah Terakhirku’

May 23, 2022

“TEKESIMA” LUST

June 28, 2016

“Sila Duduk, Jangan Lari”

June 28, 2016

Brexit Passport

June 28, 2016

Casting Replication Research

June 28, 2016

Techno-Taxidermy

June 28, 2016